Z hufców

Dzień Myśli Braterskiej - Hufiec ZHP Bartoszyce

Dzień Myśli Braterskiej - Hufiec ZHP Bartoszyce

  Zapraszamy na Dzień Myśli Braterskiej. To już chyba staje się tradycja, że organizatorem jest...

WOŚP w Bartoszycach

WOŚP w Bartoszycach

W niedzielę w całej Polsce odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym...

Patriotyczne Śpiewanie w Bartoszycach

Patriotyczne Śpiewanie w Bartoszycach

07.11.2015 r. na placu Konstytucji 3 Maja przy fontannie odbyło się Patriotyczne Śpiewanie....

Hufiec Morąg podsumowuje festiwal

Hufiec Morąg podsumowuje festiwal "Mira 2016"

    W dniach od 13 do 15 listopada w Morąskim Domu Kultury, Hufiec ZHP Morąg zorganizował XXI...

 • Kolejna edycja Kursu Przewodnikowskiego TOP PRZEWOD!!!

  Kolejna edycja Kursu Przewodnikowskiego TOP PRZEWOD!!!

  poniedziałek, 16 luty 2015 01:25
 • Dzień Myśli Braterskiej - Hufiec ZHP Bartoszyce

  Dzień Myśli Braterskiej - Hufiec ZHP Bartoszyce

  piątek, 13 marzec 2015 23:24
 • WOŚP w Bartoszycach

  WOŚP w Bartoszycach

  piątek, 13 marzec 2015 23:45
 • Patriotyczne Śpiewanie w Bartoszycach

  Patriotyczne Śpiewanie w Bartoszycach

  poniedziałek, 09 listopad 2015 20:09
 • Hufiec Morąg podsumowuje festiwal

  Hufiec Morąg podsumowuje festiwal "Mira 2016"

  środa, 25 listopad 2015 09:13
 • Nagroda Kulturalna Rady Miejskiej w Mrągowie dla Druhny hm. Barbary Panek - Strzałkowskiej

  Nagroda Kulturalna Rady Miejskiej w Mrągowie dla Druhny hm. Barbary Panek - Strzałkowskiej

  poniedziałek, 25 styczeń 2016 11:57

Z chorągwi

Odeszła na Wieczną Wartę - hm. Halina Olszko

Odeszła na Wieczną Wartę - hm. Halina Olszko

  Z wielkim smutkiem informujemy, że 30. stycznia br. odeszła na Wieczną Wartę Druhna hm....

Kurs Komend Hufców

Kurs Komend Hufców "SYNERGIA"

Kurs jest odpowiedzią na potrzeby naszych instruktorów, chcemy by każdy komendant, członek...

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

  W dniu 13.01.2015 r. odbyła się XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej okręgu...

 • Odeszła na Wieczną Wartę - hm. Halina Olszko

  Odeszła na Wieczną Wartę - hm. Halina Olszko

  poniedziałek, 01 luty 2016 12:34
 • Kurs Komend Hufców

  Kurs Komend Hufców "SYNERGIA"

  piątek, 22 styczeń 2016 12:27
 • Newsletter Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej nr 1/2016

  Newsletter Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej nr 1/2016

  piątek, 22 styczeń 2016 12:21
 • Instruktorska piaskownica czyli kolejne kursy dla instruktorów

  Instruktorska piaskownica czyli kolejne kursy dla instruktorów

  czwartek, 14 styczeń 2016 10:51
 • XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

  XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

  środa, 13 styczeń 2016 08:09

Trochę o Chorągwi

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Cele działania Związku Harcerstwa Polskiego:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Harcerstwo w Polsce powstało w 1911 roku, w czasie, kiedy Polska była pod rozbiorami. Wzorem była metoda i organizacja skautowa stworzona przez sir Roberta Baden-Powella w Wielkiej Brytanii, a przeniesiona na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego.

Wychowanie w ZHP opiera się na normach kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka. Odbywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14-16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).

ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, na pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań.

Zasady harcerskiego wychowania to:

 • Służba - czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;
 • Braterstwo - przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
 • Praca nad sobą - nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

Związek Harcerstwa Polskiego od 1996 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowej Organizacji Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP im Grunwaldu w Olsztynie

Chorągiew Warmińsko-Mazurska jest jedną z 17 Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Chorągiew działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą Komendy Chorągwi jest stolica regionu - Olsztyn. W granicach Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej działa 21 hufców o różnej wielkości (od obszaru dwóch powiatów do hufców działających na terenie jednej gminy). Są to hufce: Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Lidzbark Welski, Kętrzyn, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Orneta-Powiat, Ostróda, Pisz, "Rodło", "Warmiński", Węgorzewo.

Celem głównym działalności naszej organizacji jest:

Rozwój liczebny i programowy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w oparciu o stabilne warunki działania tworzone przez dobre zarządzanie i kompetentną kadrę.