Z hufców

Dzień Myśli Braterskiej - Hufiec ZHP Bartoszyce

Dzień Myśli Braterskiej - Hufiec ZHP Bartoszyce

  Zapraszamy na Dzień Myśli Braterskiej. To już chyba staje się tradycja, że organizatorem jest...

WOŚP w Bartoszycach

WOŚP w Bartoszycach

W niedzielę w całej Polsce odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym...

Patriotyczne Śpiewanie w Bartoszycach

Patriotyczne Śpiewanie w Bartoszycach

07.11.2015 r. na placu Konstytucji 3 Maja przy fontannie odbyło się Patriotyczne Śpiewanie....

Hufiec Morąg podsumowuje festiwal

Hufiec Morąg podsumowuje festiwal "Mira 2016"

    W dniach od 13 do 15 listopada w Morąskim Domu Kultury, Hufiec ZHP Morąg zorganizował XXI...

 • Kolejna edycja Kursu Przewodnikowskiego TOP PRZEWOD!!!

  Kolejna edycja Kursu Przewodnikowskiego TOP PRZEWOD!!!

  poniedziałek, 16 luty 2015 01:25
 • Dzień Myśli Braterskiej - Hufiec ZHP Bartoszyce

  Dzień Myśli Braterskiej - Hufiec ZHP Bartoszyce

  piątek, 13 marzec 2015 23:24
 • WOŚP w Bartoszycach

  WOŚP w Bartoszycach

  piątek, 13 marzec 2015 23:45
 • Patriotyczne Śpiewanie w Bartoszycach

  Patriotyczne Śpiewanie w Bartoszycach

  poniedziałek, 09 listopad 2015 20:09
 • Hufiec Morąg podsumowuje festiwal

  Hufiec Morąg podsumowuje festiwal "Mira 2016"

  środa, 25 listopad 2015 09:13

Z chorągwi

NEWSLETTER NR 7/2016

NEWSLETTER NR 7/2016

      Kliknij  

CEJ 2016

CEJ 2016

Zlot środkowoeuropejski CEJ, to cykliczna impreza organizowana przez skautów z krajów Grupy...

NEWSLETTER NR 6/2015

NEWSLETTER NR 6/2015

WYSZEDŁ NOWY NR NEWSLETTERA! NR 6 / 2015 - NOWY WYGLĄD !   --> Kliknij tutaj!

 • LI Zimowy Sejmik Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

  LI Zimowy Sejmik Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

  środa, 25 listopad 2015 08:57
 • NEWSLETTER NR 7/2016

  NEWSLETTER NR 7/2016

  środa, 25 listopad 2015 08:53
 • CEJ 2016

  CEJ 2016

  środa, 04 listopad 2015 21:04
 • NEWSLETTER NR 6/2015

  NEWSLETTER NR 6/2015

  środa, 16 wrzesień 2015 10:03
 • Pochwalcie się swoimi feriami :)

  Pochwalcie się swoimi feriami :)

  poniedziałek, 16 luty 2015 01:07

Trochę o Chorągwi

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Cele działania Związku Harcerstwa Polskiego:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Harcerstwo w Polsce powstało w 1911 roku, w czasie, kiedy Polska była pod rozbiorami. Wzorem była metoda i organizacja skautowa stworzona przez sir Roberta Baden-Powella w Wielkiej Brytanii, a przeniesiona na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego.

Wychowanie w ZHP opiera się na normach kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka. Odbywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14-16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).

ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, na pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań.

Zasady harcerskiego wychowania to:

 • Służba - czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;
 • Braterstwo - przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
 • Praca nad sobą - nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

Związek Harcerstwa Polskiego od 1996 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowej Organizacji Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP im Grunwaldu w Olsztynie

Chorągiew Warmińsko-Mazurska jest jedną z 17 Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Chorągiew działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą Komendy Chorągwi jest stolica regionu - Olsztyn. W granicach Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej działa 21 hufców o różnej wielkości (od obszaru dwóch powiatów do hufców działających na terenie jednej gminy). Są to hufce: Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Lidzbark Welski, Kętrzyn, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Orneta-Powiat, Ostróda, Pisz, "Rodło", "Warmiński", Węgorzewo.

Celem głównym działalności naszej organizacji jest:

Rozwój liczebny i programowy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w oparciu o stabilne warunki działania tworzone przez dobre zarządzanie i kompetentną kadrę.