1% Wychowanie, które procentuje Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość Centrum Edukacji Ekologicznej "Natura"
Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Zlot Grunwaldzki Forum ZHP.PL
 

1% Wychowanie, które procentuje


Strona OPP

ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska w dniu 9 stycznia 2007 roku otrzymała osobowość prawną i status pożytku publicznego. Jest to potwierdzenie roli Harcerstwa w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Status Organizacji Pożytku Publicznego oznacza, że każdy podatnik wypełniający rozliczenie podatkowe za 2008 może przekazać jeden procent swojego rocznego podatku na działania wychowawcze ZHP na terenie Warmii i Mazur. Dzięki Twojemu 1% będziemy mogli organizować jeszcze więcej ciekawych zajęć, zabaw, szkoleń, wycieczek, rajdów, festiwali i obozów dla dzieci (nie tylko z ZHP) z naszego regionu rozwijających ich zainteresowania i umiejętności.

ZHP od kilkunastu lat nie jest organizacją budżetową. Utrzymuje się ze składek członkowskich, dotacji do realizacji konkretnych zadań i darowizn osób prywatnych.

W obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego.

Kto może przekazać 1% podatku OPP?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku na OPP jaką jest ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska?

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym a pieniądze (nasz 1%) przekaże na konto wybranej organizacji OPP Urząd Skarbowy - najpóźniej do końca sierpnia.

w PIT-28:

 • w poz. 129 Nazwa OPP: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska,
 • w poz. 130 Numer KRS: 0000271499,
 • w poz. 131 wpisujemy 1% kwoty z poz. 109, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
 • w poz. 132 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail.
 • w poz. 133 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec... oraz numer i nazwę drużyny oraz miejscowość
 • w poz. 134 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 131. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)


w PIT-36:

 • w poz. 305 Nazwa OPP: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska,
 • w poz. 306 Numer KRS: 0000271499,
 • w poz. 307 wpisujemy 1% kwoty z poz. 188, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
 • w poz. 308 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail,
 • w poz. 309 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec... oraz numer i nazwę drużyny oraz miejscowość
 • w poz. 310 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 307. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)


w PIT-36L:

 • w poz. 105 Nazwa OPP: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska,
 • w poz. 106 Numer KRS: 0000271499,,
 • w poz. 107 wpisujemy 1% kwoty z poz. 55, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
 • w poz. 108 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail,
 • w poz. 109 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec... oraz numer i nazwę drużyny oraz miejscowość
 • w poz. 110 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 107. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)


w PIT-37:

 • w poz. 124 Nazwa OPP: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska,
 • w poz. 125 Numer KRS: 0000271499,,
 • w poz. 126 wpisujemy 1% kwoty z poz. 120 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
 • w poz. 127 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail,
 • w poz. 128 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec... oraz numer i nazwę drużyny oraz miejscowość
 • w poz. 129 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 126. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)


w PIT-38:

 • w poz. 58 Nazwa OPP: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska,
 • w poz. 59 Numer KRS: 0000271499,,
 • w poz. 60 wpisujemy 1% kwoty z poz. 35 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
 • w poz. 61 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail,
 • w poz. 62 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec... oraz numer i nazwę drużyny oraz miejscowość
 • w poz. 63 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 60. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)


w PIT-39:

 • w poz. 51 Nazwa OPP: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska,
 • w poz. 52 Numer KRS: 0000271499,,
 • w poz. 53 wpisujemy 1% kwoty z poz. 30 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
 • w poz. 54 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail,
 • w poz. 55 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec... oraz numer i nazwę drużyny oraz miejscowość
 • w poz. 56 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 53. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)


Jeśli chcesz przekazać swój 1% podatku na konkretną drużynę lub 1 z 23 hufców naszej Chorągwi w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym, w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" musisz podać numer i nazwę jednostki oraz Hufiec, w którym ona działa. Informację tę zamieszcza się w rubryce, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w: poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 -PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

1% WYCHOWANIE, KTÓRE PROCENTUJE

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które oddały
1% swojego podatku na rzecz
zuchów, harcerzy
i instruktorów
Związku Harcerstwa Polskiego z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.© 2010 Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Związek Harcerstwa Polskiego